header banner
Default

Grote uitstroom van $1,3 miljard: Beleggers hebben hun vertrouwen in de Cryptomarkt verloren


Correlatie crypto met aandelenmarkt

De aandelenmarkt toont eveneens rode cijfers, wat de bestaande sterke correlatie tussen deze en de crypto markt onderstreept. Hieruit kunnen beleggers opmaken dat, zolang het sentiment op de aandelenmarkt negatief blijft, de prijzen van cryptocurrencies mogelijk verder dalen. Ter illustratie: de prominente Amerikaanse S&P 500-beurs zag een daling van meer dan 4% in de afgelopen maand, terwijl de NASDAQ zelfs met 7,22% kelderde. In contrast hiermee is de totale crypto markt met circa 11% gedaald in dezelfde tijdsbestek.

Waarom daalt de crypto markt?

De huidige prijsdaling in de markt contrasteert sterk met de positieve prestaties in juni en juli. Destijds kreeg de markt een boost door optimistisch nieuws over de lancering van een Bitcoin ETF en de ontwikkelingen in de Ripple rechtszaak.

Maar waarom is er nu zo’n scherpe daling? Hoewel de gunstige berichten beleggers aanvankelijk veel vertrouwen schonken, lijkt het erop dat velen de impact van de Bitcoin ETF en de uitkomst van Ripple’s zaak met de Securities and Exchange Commission (SEC) te rooskleurig hebben beoordeeld. Door het gebrek aan aanhoudend positief nieuws neemt de nervositeit onder investeerders toe, wat hen aanzet hun exposure in de crypto markt te verminderen.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht BTC of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Jesse Cook

Last Updated: 1702642562

Views: 1023

Rating: 4.7 / 5 (114 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jesse Cook

Birthday: 1914-05-02

Address: USNS Pope, FPO AP 46511

Phone: +4480234439836996

Job: Speech Therapist

Hobby: Cycling, Telescope Building, Web Development, Reading, Billiards, Dancing, Poker

Introduction: My name is Jesse Cook, I am a clever, unguarded, Colorful, unyielding, talented, lively, intrepid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.